Aftonbladet distansundervisning högstadiet

Distansundervisning på de flesta högstadier – Aftonbladet

Distansundervisning på de flesta högstadier

21 jan. 2021 — Vidare är det bra att skolorna prioriterat elever som behöver stöd, och att skolorna tidsbegränsat distansundervisning.

En majoritet av landets högstadieskolor använder sig av distansundervisning, visar en färsk sammanställning från Skolver

Skolor nekas ge undervisning på distans – Aftonbladet

Skolor nekas ge undervisning på distans

5 jan. 2022 — Sedan i höstas ska hemmasittare – elever som inte kan eller förmår komma till skolan – i stället kunna få distansundervisning.

Sedan i höstas ska hemmasittare – elever som inte kan eller förmår komma till skolan – i stället kunna få distansundervi

Hur påverkas lärandet av distansundervisning? – Aftonbladet

Distansundervisningens effekter – Aftonbladet Daily

16 maj 2021 — I vissa länder har skolorna fortfarande inte öppnat. Att det här påverkar eleverna på många olika sätt är förstås alldeles uppenbart.

”Coronapandemin har rubbat ungas utbildning i en historiskt stor omfattning” sa FN:s generalsekreterare António Guterres

Inför våren: Oklart om distansundervisning – Aftonbladet

Inför våren: Oklart om distansundervisning

5 jan. 2021 — Smittskydd Blekinge rekommenderar kommunerna att införa distansundervisning för länets cirka 5 000 högstadieelever vid vårterminens början.

Smittskydd Blekinge rekommenderar kommunerna att införa distansundervisning för länets cirka 5 000 högstadieelever vid v

Skånska skolor på distans efter sportlovet – Aftonbladet

Skånska skolor på distans efter sportlovet

23 feb. 2021 — Gymnasieskolor och även högstadieskolorna har till viss del bedrivit fjärr- och distansundervisning sedan jullovet, så här finns säkert god …

Antalet smittade av covid-19 ökar igen i Skåne – och nu rekommenderar smittskyddet att högstadier och gymnasier inför fj

Studie: Plugg på distans ger ingen kunskap – Aftonbladet

Studie: Plugg på distans ger ingen kunskap

1 maj 2021 — Att stänga skolor och bedriva distansundervisning är mindre … I Sverige har grundskolan varit mer eller mindre öppen under hela pandemin.

Att stänga skolor och bedriva distansundervisning är mindre lyckat för lärandet. Det visar sig att eleverna lär sig… i

Skola på distans mer negativt för tjejer – Aftonbladet

Skola på distans mer negativt för tjejer

30 juni 2021 — Distansundervisningen i gymnasiskolan var påfrestande för många, … det vill säga elever som har kunskapsluckor från grundskolan.

Distansundervisningen i gymnasiskolan var påfrestande för många, men kanske mer för tjejer än för killar. En granskning

Skola & utbildning – Aftonbladet

Skola & utbildning

Så bra är snittbetygen på gymnasieskolorna i din kommun. Snart ska tusentals svenska niondeklassare välja gymnasium. Men valet kan kännas både stort och …

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning – Aftonbladet

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning

7 jan. 2021 — Hon klargör att skolorna inte ska använda sig av fjärr- eller distansundervisning förrän övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie …

Regeringen har beslutat att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs

Kritik mot kort varsel för distansskola – Aftonbladet

Kritik mot kort varsel för distansskola

22 feb. 2021 — Alla högstadie- och gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen bör införa distansundervisning från och med måndagen, uppm.

Alla högstadie- och gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen bör införa distansundervisning från och med måndagen, uppm

Keywords: aftonbladet distansundervisning högstadiet